Om Akupunktur

När nålar sätts in i särskilda punkter, så kallade akupunkturpunkter, skickas impulser via tunna nerver från det behandlade området till ryggmärgen och vidare till hjärnan. Som svar på stimuleringen börjar centrala nervsystemet öka produktionen av olika ämnen, till exempel endorfin, kroppens eget morfin, som bland annat bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen i vävnaden där nålarna sitter vilket bl.a leder till att stimmulera kroppen till läkning.

Nålarna får sitta i 20-40 minuter och proceduren upprepas 1-3 gånger per vecka, efter en tid ev mersällan ,beroende på orsak till behandling. Effekten av behandlingen märks oftast när behandlingen upprepats några gånger och ibland först efter 6-8 behandlingar.

Vid långvariga smärt- och spänningstillstånd kan det krävas flera upprepade behandlingar för att kroppen ska reagera.

Akupunkturbehandling kräver inte bara upprepning utan också regelbundenhet. Ett för långt uppehåll kan medföra att effekten minskar. Ibland kan förbättring inträffa efter avslutad behandling vilket möjligtvis beror på att akupunkturstimuleringen har satt i gång reaktioner som kan fortsätta även sedan stimuleringen har upphört.

 *

Ett gymnasieförsök verkar ha löst den urgamla gåtan om akupunktur. Nålsticken får
cellerna att bilda ämnet adenosin, som dövar smärtnerverna utan att ge biverkningar. Den nya ­kunskapen banar väg för effektivare akupunkturbehandling och helt nya mediciner.

*

Akupunktur ur ett västerlänskt perspektiv

nerv.jpg

Det västerländska synsättet på akupunktur koncentrerar sig på vilka fysiologiska reaktioner som en akupunkturnål åstadkommer. Grundbegreppen som Qi, meridianer samt yin och yang anses inte existera eftersom man inte kan bevisa dem vetenskapligt. Trots detta kan man inte låta bli att dra paralleller; meridiansystemet liknar mycket vårt nervsystem samt yin och yang är likt vårt parasympatiska- och sympatiska nervsystem.

Vad händer i kroppen? När en akupunkturnål sätts i en akupunkturpunkt kan man se hur muskeln drar sig samman runt nålen. Kroppen vill skydda sig mot ett främmande föremål och börjar frisätta antiinflammatoriska ämnen. Dessutom ökar blodcirkulationen runt nålen och transporten av slaggprodukter stimuleras. Detta innebär att man kan behandla muskelinflammationer såsom tennisarmbåge, bäckensmärtor etc.

Vid en akupunkturbehandling har man också upptäckt att ytliga nervändar aktiveras och skickar signaler till hjärnan. När akupunktören stimulerar nålarna på olika sätt (värme, stimulering av nålen eller elektroakupunktur) aktiveras förmodligen antingen det sympatiska eller det parasympatiska nervsystemet. När det sympatiska nervsystemet aktiveras frisätts adrenalin vilket kan vara förklaringen till att man kan bli mycket pigg efter akupunktur och när det parasympatiska nervsystemet aktiveras blir man avslappnad. Detta är förklaringen till att akupunktur används vid alla stressrelaterade problem liksom dålig matsmältning, trög mage och urininkontinens.

Forskning har påvisat att akupunktur kan frisätta oxytocin, endorfin, serotonin och ACTH vilket skulle kunna förklara varför man har långtidseffekter på smärta, sömnstörning och depression.

*

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)